Szkoła Podstawowa

Aktualności

Uczniowie biorący udział w wymianie odwiedzili nasza partnerską szkołę Hunfalvy Janos Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade

Uczniowie biorący udział w wymianie odwiedzili nasza partnerską szkołę Hunfalvy Janos Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade

Uczniowie biorący udział w wymianie odwiedzili nasza partnerską szkołę Hunfalvy Janos Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade.

Zwiedzili także zabytki: kościół św. Macieja, zamek czy Bibliotekę Narodową oraz widzieli piękną panoramę Pesztu rozciągającą się ze wzgórza Budy. Po południu spędzili czas na świetnej zabawie w Aquaworldzie.

Odwiedzili miasto Ostrzyhom z monumentalną bazyliką. Prosto stamtąd pojechali do Wyszehradu, dawnej stolicy Węgier, z ruinami pałacu królewskiego. Ta część dnia stała pod znakiem ogromnej ilości schodów!!!

Wieczór poświęcamy na integrację z nowymi węgierskimi przyjaciółmi.