Szkoła Podstawowa

Art tice  Artystyczna edukacja - 2007 - 2008

o projekcie

W roku szkolnym 2007/2008 nasi uczniowie wraz z nauczycielami przystąpili do programu europejskiego SOCRATES-COMENIUS. Zadaniem programu jest podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Program Comenius ma również na celu ukształtowanie u uczniów i nauczycieli poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej – społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

WIZYTA PZRYGOTOWAWCZA - spotkanie w Vichy, styczeń 2008

Historia z Comeniusem rozpoczęła się w styczniu 2008 roku, kiedy to uczestniczyliśmy w wizycie przygotowawczej w Vichy, we Francji. Wspólnie z nauczycielami z Francji, Włoch i Turcji opracowaliśmy plan pracy nad projektem i napisaliśmy wniosek o zaakceptowanie go przez Komisję Europejską. W lipcu 2008 roku Komisja Europejska zaakceptowała projekt „ART TICE Edukacja Artystyczna”.

Partnerzy

  • FRANCJA - Ecole publique Larbaud Curie, Saint-Yorre, Ecole publique Jean Baptiste Burlot, Bellerive sur Allier,
  • WŁOCHY - Circolo Didattico „Giotto”,
  • TURCJA - Ertugrulgazi ilkogretim okulu, Söğüt.

Cele projektu

Przybliżenie uczniom dorobku artystycznego innych krajów europejskich. Wymiana informacji o kulturach krajów europejskich, szukanie wspólnych inspiracji.
Efektem wieńczącym 2-letnią współpracę było wirtualna galeria twórczości uczniów.  

LISTOPAD 2018 POLSKA - TARNOBRZEG

MAJ 2009 TURCJA – SOGUT

PAŹDZIERNIK 2009 – FRANCJA - PARYŻ, VICHY