Szkoła Podstawowa

O PROJEKCIE

Cele i program –  Celem projektu jest szkolenie młodzieży w kierunku grafiki 3d oraz rysunku. Możliwość uczestniczenia w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez nauczycieli rysunku i grafików połączona jest z solidnym przygotowaniem do matury na bardzo wysokim poziomie. 

Uczeń wybierający ten kierunek może wybrać również przedmioty rozszerzone z zakresu wszystkich dziedzin. Zajęcia prowadzone są w godzinach niekolidujących z procesem nauczania w ramach podstawy programowej. W dobie cyfryzacji, a co za tym idzie przemian w dziedzinie informacji, sztuki filmowej, gier oraz szeroko pojętej kultury, idziemy z duchem czasu, umożliwiając utalentowanej młodzieży realizować swoje pasje na terenie szkoły. Wszyscy, którzy poza ambicjami dobrze zdanej matury posiadają zdolności informatyczne czy plastyczne, mają  tutaj ogromne pole do popisu.

RYSUNEK

Zajęcia z rysunku- 4 godz. tygodniowo w pracowni plastycznej, w tym : umiejętności w zakresie kompozycji; rysunku- postaci, martwej natury, portretu, architektury, podstaw malarstwa, grafiki-ilustracja, plakat, ulotka, logo.
Zasady perspektywy oraz skrótów perspektywicznych, tworzenie światłocieni, konstruowanie brył, konstrukcja odbić, tworzenie nastroju kolorem i szrafem. 

GRAFIKA 3D

Zajęcia z grafiki 3D- 4 godz. tygodniowo w pracowni informatycznej oraz graficznej: 
modelowanie obiektów  w tym postaci, aranżacje wnętrz, architektura trójwymiarowa, animacja obiektów, animacja szkieletowa, efekty specjalne, postprodukcja filmowa, materiały foto realistyczne, mapowanie UV, montaż filmów, podkłady dźwiękowe, tworzenie obiektów do gier, tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem obiektów 3D.

HISTORIA SZTUKI

Historia sztuki  to zajęcia przygotowawcze  do podjęcia nauki na uczelniach artystycznych  oraz popularyzujące wiedzę z zakresu przedmiotu.
W ramach zajęć poznajemy kierunki, style i nurty w sztuce, konfrontujemy się z dziedzictwem sztuki. W zagadnieniach z historii sztuki podążamy za osobnymi tropami każdego z artystów.
Próbujemy zrozumieć skąd sztuka przychodzi, czym jest i dokąd zmierza, podejmujemy próby dialogu z mistrzami epok minionych. Poznajemy pojęcia z zakresu architektury, rzeźby, malarstwa, rysunku i grafiki. Zwiedzamy wystawy i muzea, uczestniczymy w wernisażach. Spotkaniom towarzyszy bogaty materiał wizualny.                                                                                                                                                            

PLENERY

Przynajmniej dwa razy w roku klasa graficzna wyjeżdża w plener. Po to, aby wiedzę teoretyczną nabytą podczas ćwiczeń w pracowni rysunkowej oraz graficznej skonfrontować z naturalnym obiektem.  Jest to również okazja do rozmów o sztuce, architekturze, malarstwie... poza murami szkoły.

WERNISAŻE

Podsumowanie pracy grafików to dla rodziców okazja do spotkania się z nauczycielami,ale przede wszystkim do podziwiania talentów jakie spotkały się w naszym liceum.

Spotkania

Czasami uczestniczymy w spotkaniach z grafikami z branży. Opowiadają nam o swojej pracy. To bardzo inspirujące rozmowy… tym razem (2017 r.) przybył do nas absolwent naszego liceum - Artur Tarnowski – wraz z pracownikiem firmy tworzącej gry komputerowe Layopi Games. Wraz ze swoim kolegą- Mateuszem Palką z branży graficznej ujawniał kilka tajników pracy w firmach zajmujących się reklamą i grami komputerowymi. Czterogodzinny wykład wzbogaciły wskazówki dotyczące prac poszczególnych uczniów oraz rozmowa z licealistami.