Szkoła Podstawowa

Podanie elektroniczne

PODANIE O PRZYJĘCIE

  IMIONA I NAZWISKA KANDYDATA*: PESEL*: DATA I MIEJSCE URODZENIA*: ADRES ZAMELDOWANIA*:
  ADRES ZAMIESZKANIA (JEŚLI JEST INNY) KOD POCZTOWY/POCZTA/GMINA: TEL. KOMÓRKOWY*: E-MAIL*

  NAZWA UKOŃCZONEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ*:
  IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA:
  MATKA*: OJCIEC*:
  TEL. KOMÓRKOWY, E-MAIL RODZICÓW*:
  MATKA*: OJCIEC*:
  Chciałbym/chciałabym rozszerzać przedmioty (najmniej 2, najwięcej 3) w obrębie wyszczególnionych bloków:
  I - humanistycznego:
  II - matematyczno - fizycznego:
  III - biologiczno - chemicznego:

  JĘZYKI OBCE:
  Język angielski (obowiązkowo, wybierz jedno) na poziomie:

  Drugi język nowożytny poziom podstawowy/ rozszerzony(do wyboru, zaznacz jeden)*:

  Wybieram dodatkowo ponad zadeklarowane rozszerzenia / lub nie wybieram:

  Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe