Szkoła Podstawowa

Ranking Newsweeka

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ranking-liceow-newsweeka-oto-najlepsze-licea-w-polsce/z7v2669 różni się tym od rankingu Perspektyw, że bierze pod uwagę nie tylko wyniki matur, liczbę olimpijczyków, sposób nauczania języków obcych, ale…. wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów. Oznacza to, że bada się progres jaki nastąpił między wynikami uzyskanymi przez ucznia na egzaminie ósmoklasisty a wynikami uzyskanymi przez tego samego ucznia na maturze.  

W tym rankingu zajmujemy zawsze najwyższe albo jedno z najwyższych miejsc w województwie podkarpackim. Świadczy to o zaangażowaniu naszych nauczycieli i o atmosferze naszej szkoły, która … uważamy, że ma niebagatelne znaczenie dla osiągnięć naszych uczniów.