Szkoła Podstawowa

ERASMUS PLUS

Odkąd Polska stała się krajem Unii Europejskiej, uczestniczymy w projektach unijnych Comenius i Erasmus, jako członkowie grup projektowych lub jako gospodarze. Projekty polegają na realizowaniu tematu z wybranego obszaru tematycznego i na realizacji zadań w partnerstwie z zespołami z poszczególnych krajów wchodzących w skład projektu.
W efekcie zawiązujemy przyjaźnie i relacje wykraczającą poza unijne projekty i organizujemy wiele wymian młodzieżowych.  Naszym stałym partnerem stało się liceum dwujęzyczne z Budapesztu.