Szkoła Podstawowa

NASZA HISTORIA

1 września
- powołanie Akademii Wspierania Rozwoju Dziecka 
 - rozpoczęcie programu „Całościowy Rozwój Szkoły” pod egidą Centrum Edukacji Obywatelskiej i Amerykańsko – Polskiej Fundacji Wolności  

2021
Budowa placu sensorycznego, aranżacja obszernej „strefy relaksu” – remont pomieszczeń i gabinetów terapeutycznych

WAKACJE
Otwieramy nowoczesną pracownię graficzną w budynku liceum

1 września
Zmieniamy nazwę szkoły podstawowej na: Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

1 września
Wprowadzamy w klasach IV projekt „Innowacje MK”

1 września
Rozpoczynamy działalność oddziałów dwujęzycznych z wykładowym językiem angielskim na zajęciach matematyki, informatyki i biologii, w szkole podstawowej

1 września
Rozpoczynamy zajęcia w ramach projektu „Horse Assisted Education” dla uczniów klas 0-III SP

1 września
Wprowadzamy elementy metody Marii Montessori w klasach 0-III szkoły podstawowej

1 września
Zmieniamy nazwę Liceum na: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu  - rozpoczynamy działalność oddziałów dwujęzycznych

1 września
Wprowadzamy działalność klasy Grafika 3d

1 września
Rozpoczęcie szeroko zakrojonej działalności artystycznej w szkole – powstanie zespołu instrumentalnego, grupy wokalnej i tanecznej

WAKACJE
Oddajemy do użytku plac zabaw dla dzieci

1 września
Rozpoczynamy projekt „akademia umiejętności” w klasach I – III SP

 1 września
Oddajemy do użytku wybudowaną salę gimnastyczną wraz z dwoma salami rehabilitacyjnymi i węzłem sanitarnym

2011
Wydajemy katalog z historiami maszych pierwszych absolwentów 2011 r.

 1 września
Otwieramy Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Małego Księcia, siedzibą szkoły są pomieszczenia wynajmowane od Gimnazjum nr 1

1 września 
Remontujemy klasy w nowym skrzydle oraz oddajemy do użytku drugą pracownię komputerową

 1 września
Tworzymy oddział przedszkolny nazywany „zerówką”

1 września 
Oddajemy do użytku kolejne skrzydło z czterema dodatkowymi klasami

 1 września
Oddajemy do użytku dobudowane skrzydło z czterema dodatkowymi klasami

1 września 
Rozpoczynamy naukę w nowej szkole

wakacje 2003
Intensywnie remontujemy nowy budynek, wszyscy pracujemy społecznie - nauczyciele, rodzice naszych uczniów, nasze rodziny i... uczniowie

13 kwietnia
Patronem szkoły zostaje Mały Książę – bohater książki Antoine de Saint Exupery, nadajemy imię obydwu szkołom - Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznemu Gimnazjum

15 marca
Po długoletnich poszukiwaniach „własnego miejsca”, uzyskujemy pozytywną opinię Zarządu Miasta Tarnobrzega w sprawie użyczenia budynku przy ulicy Kochanowskiego 3

1 września
Tworzymy II Społeczne Gimnazjum na bazie szkoły podstawowej

1 września
Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Anita Woźniak

1 września
stanowisko dyrektora obejmuje mgr Elżbieta Kamińska

1 września
rozpoczynamy działalność szkoły pod nazwą – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 po wcześniejszym uzyskaniu uprawnień szkoły publicznej od Kuratora Oświaty w Tarnobrzegu. Siedzibą szkoły jest wynajmowany budynek przy ul. Marii Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu, dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Janina Janiszewska