Szkoła Podstawowa

Warunki przyjęcia

Rekrutacja obejmuje:

  • wynik egzaminu ósmoklasisty,
  • egzamin predyspozycji językowych w języku ojczystym,
  • dwustopniowy praktyczny egzamin z języka angielskiego – ustny i pisemny, oparty na podstawie programowej z klasy VIII – przykładowy test pobierz tutaj