Szkoła Podstawowa

Kadra nauczycielska

Wojciech Marciniak

      Jest nauczycielem języka angielskiego, koordynatorem ds. dwujęzyczności w naszym liceum, egzaminatorem CKE w randze przewodniczącego OKE w Krakowie

Jolanta Pożoga

Uczy biologii w języku angielskim

Elżbieta Szczesiak

Jest nauczycielką języka angielskiego, koordynatorką ds. dwujęzyczności w naszej szkole podstawowej

Małgorzata Kobyłecka

Uczy matematyki w języku angielskim

Agata Kicińska – Saracen

Uczy gramatyki języka angielskiego

Dolores Hunn

Jest naszym Native Spekearem  

Marcin Wdowiak  

Uczy informatyki w języku angielskim

Adam Stępiński

Uczy historii w języku angielskim, jest egzaminatorem CKE