Szkoła Podstawowa

Informacje ogólne

Zapraszamy do obejrzenia filmu o oddziale dwujęzycznym! Enjoy!

Dla kogo i dlaczego warto?

Dla kogoś, kto lubi uczyć się języka angielskiego. Dla kogoś kto ma predyspozycje do nauki języków obcych. Dla kogoś kto chce korzystać z bogatych źródeł wiedzy i kultury - a przecież 800 milionów użytkowników Internetu posługuje się językiem angielskim… W oddziale dwujęzycznym doskonalimy umiejętności komunikacyjne, wdrażamy do nabywania odwagi i naturalnej swobody w kontaktach międzynarodowych. Nawiązujemy relacje z uczniami z Europy i lepiej poznajemy kulturę krajów, które odwiedzamy podczas wakacji.

Warto dlatego, że nauka w oddziale dwujęzycznym naszego liceum

  • pomaga uzyskać bardzo wysoki wynik na rozszerzonym egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
  • w naturalny sposób przygotowuje do olimpiady z języka angielskiego,
  • umożliwia zdawanie wybranego przedmiotu w wariancie dwujęzycznym – matura dwujęzyczna,
  • dzięki maturze dwujęzycznej uzyskasz dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia. 

NA CZYM POLEGA NAUKA W ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM?

Praktyczna nauka języka angielskiego realizowana jest w zwiększonym tygodniowym wymiarze godzin.  

W poszczególnych klasach liceum od I do IV uczymy:

  •  8 godzin języka angielskiego z nauczycielem polskim 
  •  1 godzina z nauczycielem angielskojęzycznym (Native Speaker) 
  •  1 godzina matematyki po angielsku 
  •  1 godzina biologii po angielsku 
  •  1 godzina historii po angielsku