Szkoła Podstawowa

Aktualności

Wizyta w Muzeum – Zamek Tarnowskich

Wizyta w Muzeum – Zamek Tarnowskich

Wizyta w Muzeum – Zamek Tarnowskich

We wtorek, 20 lutego 2024 roku, w Zamku Tarnowskich odbyła się ciekawa lekcja muzealna, w której uczestniczyły klasy drugie naszego liceum.

Zajęcia na temat Sarmata – kultura i obyczaje szlacheckie, dały uczniom nowe spojrzenie na okres wieku XVII, nie tylko w kontekście historii Polski, ale również historii regionalnej.

Prowadzący lekcję pan Krzysztof Gorczyca rozpoczął od przekazania ogólnych informacji na temat sarmatyzmu, przechodząc następnie do omówienia ciekawostek dotyczących życia polskiego szlachcica w dobie baroku. Nie zabrakło zatem informacji na temat obowiązującego ówcześnie stroju sarmaty, jego stylu życia i akcentu regionalnego dotyczącego rodu Tarnowskich tamtej epoki.

Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziło zaprezentowanie poszczególnych postaci przedstawionych na obrazach w sali zamkowej. Przypomniało to nam, jak ważne jest obcowanie z żywą historią naszego kraju i regionu.

Organizatorem wyjścia był Pan Krzysztof Jaśkiewicz. Podziękowania należą się także wszystkim opiekunom wizyty.