Szkoła Podstawowa

Aktualności

UWAGA, UWAGA!!!

UWAGA, UWAGA!!!

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza nabór wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta na rok szkolny 2023/2024.
Sposób i miejsce złożenia dokumentu:
– wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium należy składać na stanowisku nr 5 w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 z dopiskiem na kopercie „Perła Tarnobrzega” lub „Stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki w nauce”.
Termin składania wniosków:
– do 15 września

Więcej informacji:

https://bip.tarnobrzeg.pl/sprawa-do-zalatwienia/2103/program-wspierania-edukacji-uzdolnionych-uczniow-miasta-tarnobrzega