Szkoła Podstawowa

Aktualności

ELIMINACJE – ZASADY

ELIMINACJE – ZASADY

Udział w projekcie Informatyka Książęca, wiąże się z koniecznością zaakceptowania poniższych zasad:

 1. Rekrutację do projektu rozpoczniemy etapem eliminacji ogólnych, które będą polegały na odpowiedzi na pytania
  otwarte i przesłanie owych odpowiedzi na podany adres e-mail – przed upływem terminu eliminacji. Na pytania każdy
  uczestnik odpowiada samodzielnie. Ważne aby odpowiedzi były zgodne z prawdą – na ich podstawie program
  projektu zostanie dopasowany do potrzeb uczestników.
 2. Przesłane odpowiedzi pomogą nam wybrać docelowych uczestników projektu, bądź – w przypadku wyrównanego
  poziomu odpowiedzi – grono finalistów – którzy wezmą udział w drugim i ostatnim etapie kwalifikacji. Ten finalny etap
  będzie polegał na wywiadzie z każdym z kandydatów za pomocą Ms Teams.
 3. Udział w projekcie wymaga złożenia podpisanej przez rodzica zgody na udział ucznia w projekcie. Formularz zgody
  zostanie udostępniony przez dyrekcję placówki.
 4. W pierwszej edycji naszego projektu, chcielibyśmy stworzyć dwie grupy. Mniejsza (max 10 osób) przeznaczona dla
  młodszych uczniów i większa (max 15 osób) dla uczniów liceum. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany ilości
  uczestników w obu grupach – ich ostateczny kształt będzie uzależniony od oceny nadesłanych zgłoszeń
  eliminacyjnych.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny – jednak uczestnicy są zobowiązani do zachowania poufności w kwestii materiałów i
  treści merytorycznej projektu. Dyrekcja placówki będzie na bieżąco informowana o postępach projektu. Treść zadań
  jak również postępy uczestników będą dostępne dla dyrekcji.
 6. Udział w projekcie będzie polegał na rozwiązywaniu dedykowanych zadań indywidualnych i grupowych wraz z
  mentorem projektu, oraz na udziale w spotkaniach w formie telekonferencji co najmniej raz w tygodniu, przez min.
  1h.
 7. Obecność na spotkaniach będzie obowiązkowa i – w przypadku niskiej frekwencji uczestnika – może stanowić
  podstawę do wykluczania z projektu.
 8. Czas trwania pierwszej pilotażowej edycji: 1 rok.