Szkoła Podstawowa

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność w naszej szkole podstawowej to wstęp do dwujęzyczności w naszym liceum.   

DLA KOGO? DLACZEGO WARTO?  

Dla kogoś, kto lubi uczyć się języka angielskiego. Dla kogoś kto ma predyspozycje do nauki języków obcych. Dla kogoś kto chce korzystać z bogatych źródeł wiedzy i kultury - a przecież 800 milionów użytkowników Internetu posługuje się językiem angielskim… W oddziale dwujęzycznym doskonalimy umiejętności komunikacyjne, wdrażamy do nabywania odwagi i naturalnej swobody w kontaktach międzynarodowych. Nawiązujemy relacje z uczniami z Europy i lepiej poznajemy kulturę krajów, które odwiedzamy podczas wakacji.    

Oddział dwujęzyczny naszej szkoły podstawowej ułatwia dalszy rozwój w oddziale dwujęzycznym naszego liceum ogólnokształcącego … a później studia i rozwój zawodowy.   

NA CZYM POLEGA NAUKA W ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM?   

Praktyczna nauka języka angielskiego realizowana jest w zwiększonym wymiarze godzin – 6 godzin tygodniowo, w tym również podczas zajęć z native speakerem. Oprócz powyższych zajęć uczniowie uczęszczają na lekcje matematyki, biologii, historii oraz informatyki wykładane w języku angielskim. Zajęcia z powyższych przedmiotów prowadzone są również w języku polskim.  

WARUNKI PRZYJĘCIA  

Rekrutacja składa się z oceny pracy ucznia podczas nauki języka angielskiego w klasach młodszych, oraz egzaminu predyspozycji językowych.   

Egzamin jest – ustny i pisemny, oparty na podstawie programowej szkoły podstawowej w zakresie klas 1-6.  

Przykładowy test do pobrania tutaj: POBIERZ