Szkoła Podstawowa

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2021

WYNIK

J. Polski %

Matematyka %

J. Angielski %

J. francuski %

Szkoła

73

74

94

100

Miasto

59

50

71

100

Województwo

62

49

65

94

kraj

60

47

66

80

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020

WYNIK

J. Polski %

Matematyka %

J. Angielski %

Szkoła

69

60

82 
4 miejsce w województwie

Miasto

62

46

56

Województwo

61

48

53

Kraj

59

46

54

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2019

WYNIK

J. Polski %

Matematyka %

J. Angielski %

Szkoła

84

71

86

Miasto

65

46

62

Województwo

64

46

72

Kraj

63

45

59

Miejsce w woj.

4

9

3

Stanin

9

9

9