Szkoła Podstawowa

Wymiany międzynarodowe

Od pięciu lat współpracujemy z dwujęzycznym liceum z Budapesztu:
https://www.hunfalvy-szki.hu/en
Na przestrzeni tego czasu zrealizowaliśmy wiele projektów i wymian uczniów i kadry pedagogicznej. Największą wartością tej aktywności jest możliwość praktycznego posługiwania się językiem angielskim, nawiązywanie kontaktów i relacji, które niejednokrotnie przeistaczają się w trwałe przyjaźnie.