Szkoła Podstawowa

Specjaliści

 • Magdalena Idec – koordynator, nauczyciel wspomagający
 • Ewelina Szczepańska- Chmielewska- nauczycielka wspomagająca
 • Agata Dziak- nauczyciel wspomagający
 • Anna Karasińka- nauczyciel wspomagający
 • Magdalena Idec - nauczyciel wspomagający
 • Justyna Chrząstek- nauczyciel wspomagający
 • Jolanta Marciniak- nauczyciel wspomagający
 • Anna Dereń- nauczyciel wspomagający
 • Adrianna Podkościelna- Wieczorek- nauczyciel wspomagający
 • Anna Bogdańska- pedagog szkolny
 • Agnieszka Homarowicz- psycholog
 • Anna Spasiuk- logopeda
 • Magdalena Zięba - Wróblewska - terapeuta Integracji sensorycznej
 • Anna Karasińska – nauczycielka wspomagająca, prowadzi Trening Umiejętności Społecznych
 • Joanna Assman - tyflopedagog
 • Monika Janczy – tyflopedagog
 • Barbara Moniakowska- surdopedagog
 • Renata Wiórkiewicz – muzykoterapia