Szkoła Podstawowa

Opis działalności

W naszej szkole realizowany jest model EDUKACJI WŁĄCZJĄCEJ, zatrudniamy wielu nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli oraz specjalistów z różnych dziedzin wpływających na polepszenie funkcjonowania naszych uczniów.   

Ich zadaniem jest współorganizowanie kształcenia z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.   

Nauczyciel wspomagający to na co dzień osoba, która „czuwa” przy dzieciach, zarówno podczas lekcji jak i podczas przerw. Włącza się on do planowania pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pomaga uczniom mającym trudności zarówno w przyswojeniu i realizacji wyzwań dydaktycznych jak i w przystosowaniu społecznym. Dba o to, by każde dziecko miało odpowiednio do własnych potrzeb dostosowane formy i metody nauczania. Niektórzy nasi uczniowie świetnie dają sobie radę przy jego minimalnej pomocy, inni potrzebują mieć dyskretny cień za plecami niemal ciągle, by uczyć się współdziałać w grupie rówieśników i realizować program nauczania. Ponadto każdy z nauczycieli wspomagających prowadzi zajęcia rewalidacyjne, które pozwalają naszym podopiecznym kompensować braki i  wzmacniać ich mocne strony.  

Ważne jest, aby nauczyciel wspomagający był w stałym kontakcie z rodzicami, nauczycielami oraz specjalistami dziecka, aby przekazywać na bieżąco wskazówki do pracy w domu i w szkole. Wszystko po to, aby system oddziaływań był jednolity, spójny i ciągły. Nad sprawnością działań wspomagających oraz nad stałą współpracą z rodzicami czuwa koordynatr ds. nauczania włączającego pani Magdalena Idec.