Szkoła Podstawowa

Klasy IV - VIII

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania poszczególnych przedmiotów, rzetelne przygotowanie do testu ósmoklasisty;
 • lekcje aktywizujące uczniów, prowadzone przez otwartych, pełnych nowatorskich pomysłów nauczycieli;
 • pełne zaangażowania działania wychowawcze (dbałość o kulturę osobistą uczniów i ich poprawne zachowanie,  propagowanie uniwersalnych wartości europejskich) poparte ścisłą i życzliwą współpracą z rodzicami;
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się, rozwojowi i twórczej pracy, zdobywaniu sukcesów przez uczniów (w tym uczniów z dysfunkcjami i mniejszymi możliwościami edukacyjnymi);
 • bezpieczeństwo i opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.00 – 16.30;
 • rozwijanie zdolności uczniów na zajęciach dodatkowych, przygotowujących do konkursów (praca z uczniem zdolnym podczas kółek zainteresowań;
 • rozwijające dodatkowe zajęcia sportowe w nowoczesnej sali gimnastycznej;
 • szeroką gamę zajęć dodatkowych w ramach programów unijnych oraz własnych - autorskich;
 • zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę;
 • wycieczki, wyjazdy – do teatru, kina, na wystawy, wycieczki rowerowe i piesze, akcje społeczne i ekologiczne; wyjazdy zagraniczne, białe i zielone szkoły;
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne.   

Od klasy IV w ramach planu lekcji oferujemy:  

 • język angielski – 4 x w tygodniu,
 • dodatkowo zajęcia z native speakerem – 1 x w tygodniu, – język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki od kl. IV – 2 x w tygodniu,
 • możliwość nauki od kl. VII w oddziale dwujęzycznym,
 • informatyka – 2 x w tygodniu, jedną godzinę poświęcamy na realizację programu MEN, a podczas drugiej wprowadzamy naukę programowania i robotyki. W klasie VIII  nasz program nauczania informatyki wzbogacony jest o treści związane z Grafiką 3D.
 • pływanie – 1-2 x w tygodniu,
 • rozwijające liczne zajęcia sportowe, – zajęcia graficzne;  

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe co roku przybierają nieco inny kształt ze względu na zmieniające się potrzeby naszych uczniów. Poniżej przedstawiamy te, które są na stałe wpisane w naszą coroczną ofertę:  

Zajęcia muzyczne:

 • zespół instrumentalny;
 • nauka gry na ukulele;
 • nauka gry na gitarze;
 • grupa wokalna;
 • hip – hop;
 • taniec współczesny;  

Zajęcia plastyczne:

 • zajęcia plastyczne; 
 • koło grafików 3D;  

Zajęcia sportowe:

 • piłka nożna;
 • siatkówka;
 • boks; - yoga;
 • dodatkowe pływanie dla rodzin uczniów;
 • grupa biegowa;
 • grupa treckingowo
 • rowerowa;
 • crossfit;
 • badminton;
 • szachy; 
 • koła zainteresowań rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych – przygotowujące do konkursów i olimpiad