Szkoła Podstawowa

Innowacje 2021/22

Jak efektywnie się uczyć?

Co planujemy na ten rok szkolny?

W tym roku szkolnym Innowacje MK opierają się na realizacji międzyprzedmiotowych modułów tematycznych pod hasłem „Jak efektywnie się uczyć?”, podczas których wdrażamy  elementy programowania neurolingwistycznego (NLP). Innowacje MK odbywać się będą w wybranych klasach podczas tzw. Dnia Innowacji. Program został opracowany tak, aby każde dziecko mogło pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole. Realizacja programu rozłożona jest w czasie po to, aby krok po kroku dokonywać drobnych zmian w świadomości ucznia, zmierzających do wyzwolenia całego potencjału twórczego myślenia, jaki tkwi w każdym dziecku. Wszystko po to, aby dziecko odkryło niezwykle umiejętności, które tkwią w jego umyśle i wykorzystywało je przez całe życie

Co to jest NLP? 

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) to zbiór technik mentalnych nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi, umożliwiający osiągnięcie celów w realnym świecie.  To nauka nie tylko o tym, co robią ludzie sukcesu, ale także jak osiągają sukces.  NLP obejmuje zachowanie i język wyjątkowo efektywnych osób, jak również sposób, w jaki  myślą. Po raz pierwszy terminu programowanie neurolingwistyczne użyli Richard Bandler i John Grinder w latach 70-tych XX w. Bandler i Grinder obserwowali metody stosowane przez wybitnych psychoterapeutów, które działały w praktyce i których można było nauczać. W ten sposób stworzyli własny model, który dziś wykorzystujemy do efektywnej komunikacji, zmiany osobowej, przyspieszonego uczenia się i zwiększenia radości z życia. Część neuro NLP wyraża myśl, że wszystkie zachowania wypływają z naszych neurologicznych procesów widzenia, słyszenia, węchu, smaku oraz dotyku i uczuć. Część lingwistyczne wskazuje, że do porządkowania naszych myśli i zachowań używamy języka. Programowanie odnosi się do sposobu, w jaki decydujemy się organizować nasze myśli i działania służące uzyskaniu określonych rezultatów.   

Dlaczego NLP?

We wczesnym dzieciństwie uczymy się sami chodzić i mówić od osób, które te rzeczy robią. Sercem NLP jest stwierdzenie, że jeśli jedna osoba potrafi coś zrobić, to inna również. Innymi słowy - jest to kwestia zrozumienia, co ta osoba robi i zastosowania tego samodzielnie. Używając swojej myśli i swojego ciała w taki sam sposób, jak postacie wzorcowe, dzieci mogą bezpośrednio podnieść jakość swoich działań i osiąganych rezultatów. Czy pamiętasz chwile, w których byłeś naprawdę zachwycony tym, co zrobiłeś i zastanawiałeś się, jak do tego doszło? NLP pokazuje, w jaki sposób zrozumieć i odwzorować  własny sukces tak, aby doświadczać znacznie więcej takich momentów. Techniki NLP nie wymagają wielu powtórzeń, by dziecko się czegoś nauczyło. Raz doświadczone pozostają w pamięci.  

W jaki sposób pracujemy?

W naszej pracy nadal stosujemy metodę STEAM, czyli model edukacji, który łączy sztukę z przedmiotami ścisłymi. W tym roku wdrażamy również narzędzia i techniki rozwijające u dzieci zdolności interpersonalne, umiejętność kontrolowania emocji i efektywnego komunikowania się. Uczymy się przez modelowanie obserwując, jakimi wzorcami zachowań posługują się ludzie sukcesu? Jak osiągają swoje sukcesy? Co odmiennego robią oni niż ludzie, którzy sukcesów nie osiągają? Odpowiedzi na te pytania to podstawa wszystkich umiejętności, technik i założeń NLP. Jeśli nauczymy dzieci dobrze modelować, uzyskają te same rezultaty co ich model.

Czyje wzorce zachowań będziemy modelować? 

NLP nie twierdzi, że każdy może stać się drugim Edisonem, ale mówi, że każdy może myśleć jak on i zastosować w swoim życiu wybrane przez niego sposoby myślenia. A my czyje wzorce zachowań będziemy modelować?  

  • Leonardo Da Vinci – jeden z najbardziej kreatywnych geniuszy w dziejach ludzkości;
  • Nikola Tesla – genialny naukowiec; jeden z twórców współczesnego świata;
  • Maria Skłodowska-Curie – genialna uczona; podwójna laureatka nagrody Nobla;
  • Mileva Marić Einstein – genialna fizyczka;
  • Walt Disney – człowiek wielkiego sukcesu i nadzwyczajnej kreatywności.