Szkoła Podstawowa

Innowacje 2020/21

"Mamy oko na klimat!"

Opis programu

W tym roku szkolnym Innowacje MK realizowaliśmy pod hasłem „Mamy oko na klimat! Ziemia–Woda–Powietrze”. Nasz program opierał się na Celach Zrównoważonego Rozwoju – globalnego rozwoju ONZ na lata 2015-2030. Uzyskaliśmy patronat Regionalnego Centrum Promocji Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, a nasze działania wspierali Liga Ochrony Przyrody, Telewizja Lokalna TVL
i Radio „Leliwa”. Uczestniczyliśmy w międzynarodowym programie „1Planet4All” oraz byliśmy częścią globalnego ruchu na rzecz ochrony klimatu i naszej planety.   

Dlaczego klimat?

Ludzkość zmienia globalny klimat w tempie niespotykanym wcześniej w historii. Zmiana klimatu dzieje się tu i teraz. Przekazy o zmianie klimatu, które do nas docierają, są w wielu przypadkach ze sobą sprzeczne. Zmorą dzisiejszych czasów są fake newsy, czyli fałszywe informacje, które pojawiają się głównie w mediach społecznościowych, a te są dla młodzieży głównym źródłem wiedzy o świecie Młodzi ludzie czują się zagubieni i nie rozumieją czy i jakie działania należy podjąć, aby chronić świat.   

Jakie były nasze cele?

 • przygotowanie dzieci do rozumienia świata, a nie uczenia się go na pamięć;
 • łamanie przekonań i nawyków tkwiących w mentalności naszej społeczności;
 • wyposażanie w umiejętność rozróżniania fake newsów od wiarygodnych informacji;
 • pokazywanie technik używanych do manipulacji w przekazach medialnych;
 • uczenie opierania się na schemacie: hipoteza-doświadczenie-wniosek;
 • pozwalanie na rozwijanie umiejętności przydatnych w dalszym życiu (krytyczne myślenie, publiczne występowanie, planowanie działań, praca w różnorodnej grupie);
 • rozwijanie postaw solidarności i empatii;
 • dawanie poczucia wpływu na przyszłość.  

Co robiliśmy w tym roku szkolnym?

 • „Kliknij. Sprawdź. Zrozum”webinarium na platformie clickmeeting na temat przyczyn i skutków rozpowszechniania fake newsów z udziałem ekspertów: pani dr Magdaleny Durda-Masny – ekologa, biologa, pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pani Dominiki Miś – dziennikarki radia Leliwa oraz pana Janusza Wepsięcia – botanika, ornitologa, członka Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.
 • „Plastik jest na zawsze”webinarium klimatyczne na platformie clickmeeting z udziałem ekspertów: pani Anny Bokwy – aktywistki społecznej, właścicielki  restauracji „Widnokrąg” w Sandomierzu oraz pani Justyny Długosiewicz – pracownika Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Patrz więcej: https://tvl.tarnobrzeg.pl/2021/04/28/2021-04-28-plastikowa-lekcja/?fbclid=IwAR30gcbhR0vhSTW89gazrKf0ES5DVIzPjwh1RZVUx5Z0j_ANwJpGSjFtpRk#

 • Szkolna Redakcja Klimatyczna skupiająca młodych dziennikarzy w celu uczenia się zbierania informacji i oceny ich rzetelności.  
 • Kampania społeczna poświęcona zmianie klimatu
 • „1Planet4All” - udział w europejskim programie łączącego edukację globalną, klimatyczną
   i medialną.  
 • „Ziemia. Woda. Powietrze” - Miejski Konkurs Fotograficzny dla tarnobrzeskich szkół podstawowych.
 • „Moja planeta marzeń” – Miejski Konkurs Plastyczny dla tarnobrzeskich przedszkolaków i uczniów klas 1-3.
 • „Plastik jest na zawsze” – konkurs na najlepszy spot reklamowy kampanii ekologicznej.

Co Innowacje MK dały dzieciom?

Innowacje dały dzieciom przede wszystkim wiedzę, kompetencje i umiejętności pozwalające odnaleźć się w świecie, który za kilka lat otworzy się przed nimi. Jeśli wykształcimy u dzieci pewne nawyki teraz, jeśli nauczymy je poruszać się po dzisiejszym świecie, odsiewać prawdę od fałszu, zwracać uwagę na rzetelne źródła informacji, to dzieciom będzie łatwiej na studiach, w pracy – ogólnie w dorosłym życiu.