Szkoła Podstawowa

Projekt - HORSE ASSISTED EDUCATION (HAE)  

Pomagamy dzieciom z klas młodszych szkoły podstawowej budować poczucie własnej wartości oraz świadomie przeżywać różne emocje w oparciu o HAE – metodę, którą wykorzystują firmy na całym świecie w celu szkolenia swoich zespołów. Polega ona na tym, że uczymy się od koni przez obserwacje i doświadczanie. To rodzaj aktywności, który angażuje całą naszą osobę w poznawanie świata i rozwijanie przede wszystkim kompetencji społecznych. Ten specyficzny trening umiejętności społecznych, uruchamia nie tylko intelekt, ale również intuicję.  W naturalny sposób wzmacnia empatię i pobudza rozwój inteligencji emocjonalnej.