Szkoła Podstawowa

HORSE ASSISTED EDUCATION

"Koncepcja rozwoju ludzi Horse Assisted Education oparta jest na zasadach uczenia się, w kierunku, których rozwija się współczesna edukacja. Są to min.: uczenie się przez doświadczenie,  uczenie się poprzez samodzielne stawianie sobie celów i poszukiwanie rozwiązań,  uczenie się poprzez tzw. kotwiczenie emocjonalne zapewniające trwałe zapamiętywanie.  

Najważniejszym aspektem programów rozwojowych z końmi  jest przyjęcie fundamentalnej zasady, że to koń jest trenerem. Oznacza to, że konie min. przez fakt bycia lustrem dla naszych zachowań, dostarczają nam najważniejszej informacji zwrotnej oraz inspiracji. Facilitatorzy są odpowiedzialni za przebieg warsztatów, atmosferę, moderowanie dyskusji po ćwiczeniach, filmowanie ćwiczeń i krótkie fragmenty teorii. Proces uczenia się jest kształtowany przez uczestników.  

Facilitatorzy zachęcają do eksperymentowania, obserwowania, uczenia się od innych oraz autorefleksji. Wnioski i refleksje z ćwiczeń z końmi wnoszą sami uczestnicy. Facilitatorzy nie interpretują i nie diagnozują zachowań czy sytuacji. Takie podejście jest odmienne od powszechnie przyjętej roli trenera, który „wie jak powinno być”. Umożliwia to przekazanie odpowiedzialności za rozwój osobie szkolącej się, przyśpieszenie procesu uczenia się i odkrycie nowych perspektyw. Dlatego też celem nie jest przekazanie jakiejś wiedzy, ale stworzenie warunków, w których będzie możliwe jej odkrywanie.”  Źródło: https://hrstandard.pl/2011/09/19/innowacyjne-programy-rozwojowe-horse-assisted-education/

W naszej szkole wprowadziliśmy ten program do pracy z dziećmi młodszymi w celu wdrożenia ich do samodzielności, do wzięcia odpowiedzialności za swój proces nauczania.  

Partnerem naszych działań jest Stowarzyszenie Esteka i stadnina koni w Mokrzyszowie.