Szkoła Podstawowa

HISTORIA SZTUKI

Historia sztuki  to zajęcia przygotowawcze  do podjęcia nauki na uczelniach artystycznych  oraz popularyzujące wiedzę z zakresu przedmiotu.
W ramach zajęć poznajemy kierunki, style i nurty w sztuce, konfrontujemy się z dziedzictwem sztuki. W zagadnieniach z historii sztuki podążamy za osobnymi tropami każdego z artystów.
Próbujemy zrozumieć skąd sztuka przychodzi, czym jest i dokąd zmierza, podejmujemy próby dialogu z mistrzami epok minionych. Poznajemy pojęcia z zakresu architektury, rzeźby, malarstwa, rysunku i grafiki. Zwiedzamy wystawy i muzea, uczestniczymy w wernisażach. Spotkaniom towarzyszy bogaty materiał wizualny.