Szkoła Podstawowa

Edukacja włączająca i pomoc psychologiczna  

Jesteśmy jedyną szkołą stosującą w tak zaawansowanym zakresie edukację włączającą. Prowadzimy szerokie wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniów i uczennic.
Mamy wieloletnie doświadczenie w edukacji młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wprowadziliśmy takie standardy opieki i nauczania, które skutkują bardzo dobrymi wynikami uczniów na egzaminie maturalnym.
Zatrudniamy wielu specjalistów, zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne prowadzimy w specjalnie przystosowanych gabinetach. W naszym ZSS działa gabinet pedagoga i psychologa, gdzie młodzież spotyka się ze specjalistami by rozwiązać swoje problemy.