Szkoła Podstawowa

Certyfikat Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Jako jedyna szkoła podstawowa w regionie uzyskaliśmy wielokrotnie tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”

Tytuł ten przyznaje Podkarpacki Kurator Oświaty za uzyskanie przez szkołę wymaganej liczby laureatów w konkursach przedmiotowych w danym roku szkolnym. Certyfikat, docenia zaangażowanie szkoły w rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży. Nauczyciele Małego Księcia – corocznie podejmują pracę przygotowującą uczniów do konkursów kuratoryjnych, które należą do jednych z najtrudniejszych w Polsce. Dzięki temu każdego roku mamy wielu finalistów i laureatów. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w Tarnobrzegu, które zdobyły ten prestiżowy tytuł, jednak jedyną która zdobyła go wielokrotnie. Potwierdza to trwałość, skuteczność i systemowość naszych działań.