Szkoła Podstawowa

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie   

Dzięki wysokim wynikom w zakresie matury rozszerzonej, jakie corocznie uzyskują nasi uczniowie z biologii i chemii, jako jedyne liceum z Podkarpacia, zostaliśmy zaproszeni przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie do programu umożliwiającego naszym uczniom udział w cyklu praktycznych zajęć na uczelni.
Po dwuletniej współpracy Uniwersytet Medyczny w Lublinie stał się patronem naukowym klas biologiczno-chemicznych Małego Księcia. 

Korzyści wynikające dla Uczniów:

  • Nasi licealiści mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na uczelni wyższej.
  • Młodzież kontaktuje się wykładowcami podczas zajęć i indywidualnych konsultacji.
  • Nasi nauczyciele ściśle współpracują z nauczycielami akademickimi co skutkuje pogłębieniem wiedzy w zakresie nauk medycznych, które co roku występują w zadaniach maturalnych.
  • Regularne zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, kontakt z lekarzami różnych specjalności, umożliwiają uczniom podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze uczelni wyższej.