Szkoła Podstawowa

Oferta

W liceum Małego Księcia oferujemy naukę na następujących profilach:

PROFIL DWUJĘZYCZNY – szczegółowe informacje znajdziemy w zakładce – DZIAŁALNOŚĆ - DWUJĘZYCZNOŚĆ

  • język angielski z nauczycielami polskimi – 8-12 godz./tydzień w zależności od klasy
  • język angielski z native speakerem – 1 godz./ tydzień
  • historia po angielsku 1 godz. biologia po angielsku 1 godz.
  • matematyka po angielsku 1 godz.

W pierwszej klasie uczniowie realizują wszystkie trzy przedmioty a od drugiej dwa.  

PROFIL GRAFIKA 3D – szczegółowe informacje w zakładce DZIAŁALNOŚĆ - GRAFIKA 3D

  • pracownia rysunku 3 – 4 godz./ tydzień
  • pracownia Grafiki 3D – 3 – 4 godz./ tydzień
  • plenery – ok. 4 w roku
  • Wyjazdy na wystawy
  • Wernisaże – 2 razy w roku
  • Projekty plastyczne związane z życiem szkoły  

We wszystkich tradycyjnych profilach kształcenia oferujemy zwiększoną liczbę godzin przeznaczoną na realizację materiału w ramach rozszerzeń.   

PROFIL ŚCISŁY - zwiększona liczba godzin matematyki, informatyki i fizyki
PROFIL MEDYCZNY - zwiększona liczba godzin biologii i chemii
PROFIL HUMANISTYCZNY - zwiększona liczba godzin wos, historii i języka polskiego
Dodatkowo, niezależnie od wybranego profilu każdy licealista może realizować naukę w oddziale dwujęzycznym lub w klasie Grafiki 3D.