Szkoła Podstawowa

Innowacje w MK

Innowacje MK to program zajęć międzyprzedmiotowych w odmiennej niż dotychczas formie. Realizowany jest od 2018 r. pod patronatem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i skierowany głównie do uczniów naszej szkoły podstawowej. Czasami jednak pomagamy im w tworzeniu ciekawych bloków i projektów. Sprawia nam to ogromną frajdę. W pracy przy innowacjach stosujemy metodę STEAM, czyli nowy model edukacji, który łączy sztukę z przedmiotami ścisłymi.