Szkoła Podstawowa

Grafika 3D

Jesteśmy jedyną szkołą, która w obszarze licealnym realizuje autorski kierunek Grafika 3D na bardzo wysokim poziomie artystycznym i dydaktycznym. Młodzież może skorzystać nie tylko z możliwości przygotowania się do matury na poziomie ogólnokształcącym – co gwarantuje ogólnokształcący profil liceum ale również, może bez dodatkowych wyjazdów i opłat podjąć naukę w zakresie takich przedmiotów artystycznych jak: sztuka, sztuki wizualne, rysunek architektoniczny, grafika 3D. Pozyskane kompetencje umożliwiają studia w następujących kierunkach: wszystkie wydziały na Akademii Sztuk Pięknych, Architektura, Grafika, Sztuki wizualne, kierunki związane z filmem i teatrem, kierunki związane z projektowaniem artystycznym i użytkowym, z tworzeniem gier komputerowych.   

Główne atuty kierunku Grafika 3D:  

  • kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą, artystami, którzy oprócz pracy dydaktycznej tworzą własne projekty i są czynnymi twórcami,
  • możliwość realizacji pasji i zainteresowań bez uszczerbku na wiedzy potrzebnej do tego, aby zdać egzamin maturalny na wysokim poziomie,
  • duża liczba godzin przeznaczona na realizację przedmiotów artystycznych   

Kompleksowe podejście do naszego projektu obejmuje:
Zajęcia z rysunku - 4 godz. tygodniowo w pracowni plastycznej wg autorskiego programu.
Zajęcia z grafiki 3D - 4 godz. tygodniowo w pracowni informatycznej oraz graficznej wg autorskiego programu dostosowanego do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku.
Plenery – ok 4 w roku,
Wernisaże z udziałem rodziców uczniów i zaproszonych gości,
Inicjatywy artystyczne w ramach imprez szkolnych i pozaszkolnych.
Udział w projektach europejskich / wymiany młodzieży, Erasmus+/ wymagające aktywności plastycznych.
Wykłady i warsztaty z grafikami pracującymi w firmach polskich i zagranicznych.  

Nasi absolwenci już pracują przy produkcjach filmów, gier komputerowych (np. Cyberpunk) wykorzystując umiejętności nabyte w naszym liceum.