Szkoła Podstawowa

Aktualności

GRATULUJEMY!

GRATULUJEMY!

Aleksander Chyra z klasy 2C zakwalifikował się do regionalnego etapu XXXIV Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Pierwszy etap polegał na napisaniu rozprawy na jeden z podanych tematów. Aleks podjął się odpowiedzi na pytanie ,,Czy rozwój sztucznej inteligencji przyczynia się do zepsucia, czy do poprawy obyczajów?”. W tekście odwołał się do badań współczesnych filozofów i naukowców (Adama Turinga i Johna Sarle’a) a także nowych technologii ułatwiających nasze życie, ale także ingerujących w prywatność i modelujących nasze zachowania. Temat wydaje się być ważny i aktualny, szczególnie gdy jesteśmy teraz wręcz zmuszeni do korzystania z SI. Aktualnie przygotowujemy się drugiego etapu olimpiady, w którym będzie należało napisać rozprawę filozoficzną inspirowaną podanym cytatem, a także wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu historii filozofii. Aleks ma szeroką wiedzę ogólnokulturową i zainteresowany jest przede wszystkim filozofią Wschodu i ewolucjonizmem.

Nauczycielką filozofii Aleksandra jest pani Adrianna Sajur.