Szkoła Podstawowa

Oferta zajęć muzycznych

1. Zajęcia grupy wokalnej „Nowe Brzmienie"
2. Nauka gry na ukulele
3. Nauka gry na gitarze
4. Zajęcia taneczne
5. Spotkania zespołu B612

Nabór uczestników poszczególnych grup artystycznych odbywa się do końca września każdego nowego roku szkolnego. Zapisów można dokonać w sekretariacie szkoły lub u p. Renaty Wiórkiewicz.
Szczegóły uczestnictwa i plan działań poszczególnych formacji omawiany jest na spotkaniu wszystkich zainteresowanych działalnością artystyczną, które odbywa się w pierwszym tygodniu października.